Spelvorm Texas scramble

Spelregels Texas Scramble Strokeplay:

Het zeer populaire Texas Scramble is een wedstrijd die gespeeld wordt door teams bestaande uit drie of vier personen.

Alle drie/vier slaan af op de afslagplaats en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging.

Van iedere speler moet minimaal vier keer de afslagbal gekozen worden met de beste ligging (dit eveneens noteren op de scorekaart).De overige twee/drie ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelersslaan om beurten hun tweede bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste positie heeft en een ieder plaatst zijn bal weer binnen één clublengte. Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee. Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker. Na iedere hole wordt de score genoteerd. De scorekaart dient te worden ondertekend door twee spelers van het team.

Nadat de 18 holes zijn gespeeld, worden de scores opgeteld.

Het team met de laagste netto score is de winnaar.

Berekening playing handicaps:

Team van 4: de gezamenlijke playing handicaps worden opgeteld en 1/8 daarvan wordt als playing handicap meegegeven.

Team van 3: de gezamenlijke playing handicaps worden opgeteld en 1/6 daarvan wordt als playing handicap meegegeven.